Logistic Regression 2

Log in om je oplossingen te testen.
glm.fit <- glm(Direction ~ Lag1 + Lag2, data = Smarket, family = binomial) ...
Je kunt zo vaak indienen als je wenst. Er wordt enkel rekening gehouden met je laatst ingediende oplossing.
Log in om je oplossingen te testen.