Chapter 2 Exercise 8

Log in om je oplossingen te testen.
data(College) head(College) # 1 # 2 # 3 # 4 Elite <- rep("No", nrow(College)) Elite[College$Top10perc > 50] <- "Yes" Elite <- as.factor(Elite) College <- data.frame(College, Elite) # 5 # 6 # 7 # 8
Je kunt zo vaak indienen als je wenst. Er wordt enkel rekening gehouden met je laatst ingediende oplossing.
Log in om je oplossingen te testen.