Logistic Regression 10

Log in om je oplossingen te testen.
train <- (Year < 2005) glm.fit <- glm(Direction ~ Lag1 + Lag2, data = Smarket, family = binomial, subset = train) predict(...)
Je kunt zo vaak indienen als je wenst. Er wordt enkel rekening gehouden met je laatst ingediende oplossing.
Log in om je oplossingen te testen.