Writing Functions

Log in om je oplossingen te testen.
LoadLibrariesAndData <- function() { library(ISLR2) library(MASS) data(...) print("The libraries and data have been loaded.") }
Je kunt zo vaak indienen als je wenst. Er wordt enkel rekening gehouden met je laatst ingediende oplossing.
Log in om je oplossingen te testen.