Voorbeeld

Log in om je oplossingen te testen.
set.seed(20190322) x <- rnorm(100) y <- x + rnorm(100, mean=1, sd=10) test <- t.test(...)
Je kunt zo vaak indienen als je wenst. Er wordt enkel rekening gehouden met je laatst ingediende oplossing.
Log in om je oplossingen te testen.