Snake collides with apple

Log in om je oplossingen te testen.
import Helper import System.Random -- The following data and functions are imported from Helper -- type Coordinate = (Int,Int) -- type Snake = [Coordinate] -- type Apple = (Coordinate,StdGen) -- The width and the height of the board -- width :: Int -- height :: Int -- Collides -- collides :: Snake -> Coordinate -> Bool -- Next apple -- nextApple :: Apple -> Apple -- End imports collidesApple :: Snake -> Apple -> Apple collidesApple = undefined
Je kunt zo vaak indienen als je wenst. Er wordt enkel rekening gehouden met je laatst ingediende oplossing.
Log in om je oplossingen te testen.