Oefeningen

Titel Talen
en
R
666/669
en
R
664/669
en
R
662/667
en
R
652/667
en
R
368/376
en
R
657/664
en
R
652/664
en
R
646/663
en
classification,
511 keer gelezen
en
R
classification, logistic regression,
510/513
en
R
classification, logistic regression,
509/510
en
R
classification, logistic regression,
477/506
en
R
classification, logistic regression,
502/503
en
R
classification, logistic regression,
498/501
en
R
classification, logistic regression,
498/500
en
R
classification, logistic regression,
369/468
en
R
classification, logistic regression,
442/473
en
R
classification, logistic regression,
452/461
en
R
classification, logistic regression,
440/456
en
R
classification, logistic regression,
316/403
en
R
classification, lda, linear discriminant analysis,
430/439
en
R
classification, lda, linear discriminant analysis,
387/423
en
classification, lda, linear discriminant analysis,
420 keer gelezen
en
R
classification, lda, linear discriminant analysis,
289/347
en
classification, qda, quadratic discriminant analysis,
403 keer gelezen
en
R
classification, qda, quadratic discriminant analysis,
274/302
en
R
1/1
en
R
1/1
en
R
classification, knn, k-nearest neighbors, k-nearest neighbours,
391/393
en
R
classification, knn, k-nearest neighbors, k-nearest neighbours,
376/387