Oefeningen

Titel Talen
en
R
306/310
en
R
305/310
en
R
304/308
en
R
299/312
en
R
301/308
en
R
303/308
en
R
294/307
en
classification,
400 keer gelezen
en
R
classification, logistic regression,
401/402
en
R
classification, logistic regression,
400/400
en
R
classification, logistic regression,
383/401
en
R
classification, logistic regression,
400/400
en
R
classification, logistic regression,
398/399
en
R
classification, logistic regression,
396/398
en
R
classification, logistic regression,
294/377
en
R
classification, logistic regression,
357/381
en
R
classification, logistic regression,
366/372
en
R
classification, logistic regression,
357/369
en
R
classification, logistic regression,
252/325
en
R
classification, lda, linear discriminant analysis,
348/354
en
R
classification, lda, linear discriminant analysis,
314/342
en
classification, lda, linear discriminant analysis,
338 keer gelezen
en
R
classification, lda, linear discriminant analysis,
228/274
en
classification, qda, quadratic discriminant analysis,
327 keer gelezen
en
R
classification, qda, quadratic discriminant analysis,
221/245
en
R
1/1
en
R
1/1
en
R
classification, knn, k-nearest neighbors, k-nearest neighbours,
322/323
en
R
classification, knn, k-nearest neighbors, k-nearest neighbours,
311/319
en
R
classification, knn, k-nearest neighbors, k-nearest neighbours,
211/249