Oefeningen

Titel Talen
en
R
306/310
en
R
305/310
en
R
304/308
en
R
299/312
en
R
301/308
en
R
303/308
en
R
294/307
en
classification,
399 keer gelezen
en
R
classification, logistic regression,
399/400
en
R
classification, logistic regression,
398/398
en
R
classification, logistic regression,
381/399
en
R
classification, logistic regression,
398/398
en
R
classification, logistic regression,
396/397
en
R
classification, logistic regression,
394/396
en
R
classification, logistic regression,
293/375
en
R
classification, logistic regression,
355/379
en
R
classification, logistic regression,
364/370
en
R
classification, logistic regression,
355/367
en
R
classification, logistic regression,
251/323
en
R
classification, lda, linear discriminant analysis,
346/352
en
R
classification, lda, linear discriminant analysis,
312/340
en
classification, lda, linear discriminant analysis,
337 keer gelezen
en
R
classification, lda, linear discriminant analysis,
227/272
en
classification, qda, quadratic discriminant analysis,
326 keer gelezen
en
R
classification, qda, quadratic discriminant analysis,
220/243
en
R
1/1
en
R
1/1
en
R
classification, knn, k-nearest neighbors, k-nearest neighbours,
320/321
en
R
classification, knn, k-nearest neighbors, k-nearest neighbours,
309/317
en
R
classification, knn, k-nearest neighbors, k-nearest neighbours,
210/247