3.4.1 For loops

Log in om je oplossingen te testen.
group_iq <- function(n){ mean(rnorm(n, 100, 15)) }
Je kunt zo vaak indienen als je wenst. Er wordt enkel rekening gehouden met je laatst ingediende oplossing.
Log in om je oplossingen te testen.