Linear Discriminant Analysis 2

Log in om je oplossingen te testen.
train <- (Year < 2005) Smarket.2005 <- Smarket[!train,] Direction.2005 <- Direction[!train] lda.fit3 <- lda(Direction ~ poly(Lag1, 2) + Lag2, data = Smarket, subset = train) lda.pred3 <- ... lda.class3 <- ... lda.table3 <- ... lda.acc3 <- ...
Je kunt zo vaak indienen als je wenst. Er wordt enkel rekening gehouden met je laatst ingediende oplossing.
Log in om je oplossingen te testen.